Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για τον τεχνικό έλεγχο δημοσίας χρήσης – ταξί. Οι πληροφορίες αφορούν το τι περιλαμβάνει ένας τεχνικός έλεγχος , το πότε πρέπει να διενεργηθεί και ποια έγγραφα πρέπει να έχει μαζί του ο ιδιοκτήτης όταν προσκομίσει το όχημά του για έλεγχο στο κέντρο μας.

Ώρες λειτουργίας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 08:00 – 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τεχνικός Έλεγχος Ταξί

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Δικαιολογητικά

Τεχνικός Έλεγχος Ταξί

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τους κωδικούς οι οποίοι παρατίθενται στις Υ.Α. 44800/123/85, Υ.Α. 71703/8028 και Υ.Α. 12078/1343/04, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

-Παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

-Έλεγχο της ταυτότητας του οχήματος

-Έλεγχο καυσαερίων

-Έλεγχο σύγκλισης-απόκλισης τροχών

-Έλεγχο ανάρτησης

-Έλεγχο φρένων

-Έλεγχο φώτων

-Έλεγχο τζόγων στον λάκκο κατόπτευσης

-Γενικό οπτικό έλεγχο

-Ειδικοί έλεγχοι λόγω κατηγορίας οχήματος.(σήμανση, χρωματισμός, εξοπλισμός)

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Η κάρτα καυσαερίων πρέπει να ανανεώνεται κάθε έξι μήνες.

Δικαιολογητικά

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός ΤΑΞΙ είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα.
  4. Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ)
  5. Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb)
  6. Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν υπάρχει ειδικό αυτοκόλλητο σήμα επί της συσκευής)