Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών οχημάτων . Οι πληροφορίες αφορούν το τι περιλαμβάνει ένας τεχνικός έλεγχος , το πότε πρέπει να διενεργηθεί και  ποια έγγραφα πρέπει να έχει μαζί του ο ιδιοκτήτης όταν προσκομίσει το όχημα του για έλεγχο στο κέντρο μας.

Ώρες λειτουργίας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 08:00 – 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τεχνικός Έλεγχος Επιβατικών

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Δικαιολογητικά

Τεχνικός Έλεγχος Επιβατικών

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τους κωδικούς οι οποίοι παρατίθενται στις Υ.Α. 44800/123/85, Υ.Α. 71703/8028 και Υ.Α. 12078/1343/04, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

-Παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

-Έλεγχο της ταυτότητας του οχήματος

-Έλεγχο καυσαερίων

-Έλεγχο σύγκλισης-απόκλισης τροχών

-Έλεγχο ανάρτησης

-Έλεγχο φρένων

-Έλεγχο φώτων

-Έλεγχο τζόγων στον λάκκο κατόπτευσης

-Γενικό οπτικό έλεγχο

*Σε ειδικές κατηγορίες οχημάτων όπως τα επιβατικά δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) και τα εκπαιδευτικά σχολών οδήγησης προβλέπονται και άλλοι ειδικοί έλεγχοι.

*Σε περιπτώσεις οχημάτων με μόνιμη κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4×4) η διαδικασία ελέγχου και μέτρησης των φρένων γίνεται με ειδικό τρόπο ώστε να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα στο σύστημα τετρακίνησης του οχήματος.

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Ο τεχνικός έλεγχος των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος είναι υποχρεωτικός και η χρονική διάρκεια είναι εξαρτώμενη της κατηγορίας του οχήματος:

Επιβατικά οχήματα και φορτηγά έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος: κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Επιβατικά Δ.Χ. (Ταξί): κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Εκπαιδευτικά: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Ασθενοφόρα: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Δικαιολογητικά

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων:

Εκπαιδευτικά

 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
 2. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ) (μόνο για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)

 1. Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ)
 2. Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb)
 3. Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν υπάρχει ειδικό αυτοκόλλητο σήμα επί της συσκευής)

Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα)

 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

* Τόσο σε οχήματα με διασκευή υγραεριοκίνησης (LPG), όσο και σε οχήματα με διασκευή φυσικού αερίου (CNG), απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιου τεχνικού (δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός).