Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για τον τεχνικό έλεγχο δικύκλων (μοτοσικλέτες με κινητήρα άνω των 50cc) . Οι πληροφορίες αφορούν το τι περιλαμβάνει ένας τεχνικός έλεγχος , το πότε πρέπει να διενεργηθεί και  ποια έγγραφα πρέπει να έχει μαζί του ο ιδιοκτήτης όταν προσκομίσει το δίκυκλο του για έλεγχο στο κέντρο μας.

Ώρες λειτουργίας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 08:00 – 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Δικαιολογητικά

Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των δικύκλων γίνεται σύμφωνα με τους κωδικούς οι οποίοι παρατίθενται στις Υ.Α. 44800/123/85, Υ.Α. 71703/8028 , Υ.Α. 12078/1343/04 ,ΦΕΚ 945/Β/20-5-2009 και ΦΕΚ2410/Β/04-12-2009 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

-Παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

-Έλεγχο της ταυτότητας του δικύκλου.

-Έλεγχο καυσαερίων.

-Έλεγχο μέγιστης ταχύτητας δικύκλου (αφορά μόνο όσα είναι κάτω από 50cc)

-Έλεγχο φρένων.

-Έλεγχο φώτων.

-Έλεγχο τζόγων σε ειδική ράμπα ανύψωσης.

-Γενικό οπτικό έλεγχο.

-Διαδικασία ηχομέτρησης.

* Σε ειδικές κατηγορίες οχημάτων όπως τα εκπαιδευτικά δίκυκλα σχολών οδήγησης προβλέπονται και άλλοι ειδικοί έλεγχοι.

*Σε περιπτώσεις δικύκλων με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό δεν πραγματοποιείτε η διαδικασία ελέγχου των φρένων.

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Ο τεχνικός έλεγχος των δίκυκλων οχημάτων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να διενεργείται κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Τα εκπαιδευτικά δίκυκλα ελέγχονται κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

* Τα μοτοποδήλατα (έως 50 κυβικά) δεν υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο.
Τα πρόστιμα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501Β 05.03.2013.

Δικαιολογητικά

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εκπαιδευτικά

  1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο – ένταξη του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης)

Οχήματα προς ταξινόμηση

  1. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής
  2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου