Εάν ενδιαφέρεστε να απασχοληθείτε στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων AUTOVISION Ιωαννίνων, στείλτε το βιογραφικό σας εδώ.
Το βιογραφικό σας θα αξιολογηθεί και θα διατηρηθεί στο αρχείο μας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας όταν προκύψει η ανάγκη για την κάλυψη κάποιας θέσης σχετικής με την ειδικότητά σας.

Γνωρίζω και συναινώ στην αποστολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός EE 2016/79)
Έγγραφο συγκατάθεσης προσωπικών δεδομένων